Kontakta oss

Frågor om uppdrag, jobbansökningar.

 

Joacim Göransson

telefon: 0303377210

              0733546199

e-post:  joacim@wilgo.org

 

Administration

 

Kristina Persson

telefon: 0702494625

e-post:    kristina@tailoress.se

Nyheter

Vårt senaste tillskott är en betongbandbil som levererades i början på mars 2012.Med denna bil kan vi nu leverera både krossprodukter och betong med bandutläggning.

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljöpolicy

 

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet i vår verksamhet vid WILGO AB är att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagare för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den verksamhet som råder i företaget.

Vårt arbetsmiljöarbete skall utgå från att uppfylla myndigheters krav i form av lagstiftning och förordningar.

 

Det är vår strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön och därmed skapa stimulans och trivsel för medarbetarna. Detta för att förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och så tidigt som möjligt aktivt arbeta med rehabilitering.

 

Arbetsgivaren, d v s den som råder över arbetsstället, har huvudansvaret för att medarbetarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen.

Problem och frågeställningar inom arbetsmiljöområdet handläggs av arbetsgivaren på samma sätt och samtidigt som normala/vardagliga driftsfrågor.

 

I det dagliga arbetet skall varje enskild anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan att också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker, som kan utgöra ett hot mot en god arbetsmiljö.

 

WILGO AB

Joacim Göransson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2011 Wilgo AB  
WILGO AB